BPT – 2002 Batch

BPT Graduates – 2002 Batch
No. Reg. No. Name Gender Nationality
1 2002B001 Hisham Hamdan Shami Male Jordan
2 2002B002 Eman Abdulla Mohamed Jaafar Female Baharain
3 2002B003 Naufa Jaffar Damda Female India
4 2002B005 Sailata Srinivas Female India
5 2002B006 Ethel Lourdes Sojo Arce Female Costa Rica
6 2002B008 Mohja Saleem Atta Alnunu Female Palestine
7 2002B010 Maryam Ahmed Khamis Ali Female United Arab Emirates
8 2002B011 Mariya Waris Hussain Female Pakistan
9 2002B012 Marilia Christina Pires Female India
10 2002B015 Astha Sharma Female India
11 2002B016 Saadia Tabrez Female India
12 2002B017 Mehreen Shadan Niamat Female India
13 2002B018 Waseela Saeed Alnashaba Female Baharain
14 2002B020 Rachita Parimal Kothari Female India
15 2002B021 Ayesha Bano Female India
16 2002B025 Jamiya Moitheen R Female India